Τηλ.Επικοινωνίας: 694 4612348 pyxida@gmail.com

Τα Σκάφη μας

Η πρακτική εκπαίδευση πραγματοποιείται στα ιδιόκτητα σκάφη της σχολής.

  • LAMBRO ONDA LS

Το σκάφος LAMBRO ONDA LS είναι πολυεστερικό, μήκους 6 μέτρων, με ιπποδύναμη, 175 hp, καθιστώντας το έτσι ικανό να
πραγματοποιεί εκπαιδευτικές εκδρομές ή μακρινές διαδρομές.
Είναι σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο με σωστικά και πυροσβεστικά μέσα και ηλεκτρονικά βοηθήματα ναυσιπλοΐας (GPS).
Εγκεκριμένο από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και ελλιμενίζεται στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Αθλητικού Συνδέσμου (ΝΑΣ)
στο Μικρολίμανο Πειραιά.

 

lambro

 

 

  • WELLCRAFT SCARAAB

Το σκάφος WELLCRAFT SCARAAB είναι πολυεστερικό, μήκους 8.5 μέτρων, με ιπποδύναμη, 415 hp, καθιστώντας το έτσι ικανό να πραγματοποιεί εκπαιδευτικές εκδρομές ή μακρινές διαδρομές με υψηλότερες ταχύτητες.
Είναι σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο με σωστικά και πυροσβεστικά μέσα και ηλεκτρονικά βοηθήματα ναυσιπλοΐας (GPS).
Εγκεκριμένο από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και ελλιμενίζεται στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Αθλητικού Συνδέσμου (ΝΑΣ) στο Μικρολίμανο Πειραιά.

 

scaraab